Facebook Tel.: 0745 617 380   |   Shop MetronomTM

Proiectul
„Dezvoltarea SC Metronom B SRL prin achiziția de utilaje”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Proiectul intitulat „Dezvoltarea SC Metronom B SRL prin achiziția de utilaje a fost depus de SC Metronom B SRL în cadrul schemei de finantare „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” si implementat în Timisoara, Calea Moșniței, Nr. 4, Judetul Timiș.

În data de 28.11.2013 societatea a semnat contractul de finantare, nr. 4m/400737/4/ 28.11.2013, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice”, Axa prioritara 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea: a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”. Valoarea totală a proiectului este de 1.758.185,83 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 978.903,10 lei.

Obiectivul proiectului este acela de creștere a capacității de producție, de creştere a productivităţii, reducerea timpilor de execuţie, prin achiziția de utilaje și echipamente specifice.

Rezultatele proiectului sunt următoarele: au fost create șase noi locuri de muncă, au fost achiziționate utilaje specifice activității de lucrări speciale de construcții executate cu ajutorul automacaralelor, respectiv Nacelă cu braț articulat până la minim 43 metri (1 buc) și Nacelă cu braț articulat până la minim 25 metri (1 buc.), au fost menținute cele 26 locuri de muncă existente la momentul depunerii cererii de finanțare, a crescut volumul de servicii și au scazut timpii de execuție.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Papp Attila Funcţie: Administrator Tel. 0256-224.700, fax: 0256-224.897, www.metronomtm.ro Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest www.adrvest.ro

Utilizați acest formular pentru a ne trimite o cerere de ofertă. Toate câmpurile sunt obligatorii, cu excepția celor pentru care se specifică altfel.

De asemenea, pentru a obține informațiile dorite, ne puteți contacta și telefonic la: 0745 617 380

  Refresh Captcha